Hoạt động ngoại khóa

Không chỉ quan tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Cát Thành cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng.

z4074223260368_c248165b11456e0a060af93b13475f22
z4074223317152_b080de7626d836d04aa917a8d9f32da7
z4074223547315_50cd4cc76c2ffecfa6470ae25e13e449_1
z4074223477059_f56bc53aecafa4baa167c887d7157ed9