Các Hoạt Động Thiện Nguyện

Suốt chiều dài hoạt động từ khi thành lập đến giờ, chúng tôi luôn mong muốn góp chút sức mình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cơ nhỡ bằng những đợt khám cữa bệnh miễn phí và những phần quà nhỏ 

 
 
z4074208297461_75ab502fa05aad627f5b6abd9ff6934d

 

 

z4074193005295_b7e622acc1a5525aa2f9b3f2abb90462
 
z4074223636526_4426798e2c48f8afd987cc25cf5ffd2f

 

z4074208647084_bbe76cd70d699e1b89b6ff477e08d7d3
z4074192735761_9e9f44173620493494454573e76f18f8