Black ginseng 6 năm tuổi
Black ginseng 6 năm tuổi
  • Mã sản phẩm
    49
  • Thương hiệu
  • Giá bán
    Liên hệ
  • Mô tả
    6 hộp x 250ml (50ml/túi x 5)
Số lượng :
Mô tả sản phẩm
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Bình luận - đánh giá

Thực phẩm - Food khác

Korean Ginseng
Liên hệ