Viêm Khớp Và Nguyên Nhân Gây Viêm Khớp

Viêm khớp ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, đặc biệt là các khớp. Đây là nguyên nhânchính của tình trạng khuyết tật của người dân trên năm mươi lăm tuổi ở các nước công nghiệp hóa. Bài viết này bao gồm  định nghĩa chi tiết của viêm khớp, nguyên nhân gây ra ,  bốn loại chính của bệnh, các dấu hiệu và triệu chứng của nó, làm thế nào viêm khớp ảnh hưởng đến mọi người, những lợi ích của [...]